GLASS

FOR ALL YOUR GLASS NEEDS
VIR AL U GLAS BEHOEFTES

 

 

Supply only or installed

Net voorsien  of geinstalleer

New frames or replacements

Nuwe rame of vervangings

Window glass panes

Vensterglas panele

Small to large

Van klein tot groot

Thicknesses 3mm - 6mm

Glasdiktes 3mm-6mm

Clear, obscure,one way

Skoon, geriffeld, eenrigting

Table tops 6 mm-19 mm

Tafelblaaie 6 mm -19 mm

Polished-bevelled-shaped

Polleerd-bevelled-vorms

Mirrors

Spieels

Polished-bevelled-shaped

Polleerd-bevelled-vorms

Picture frame glass

Foto rame glas

2-mm clear or non reflect

2mm Skoon of Nie-reflekteer glas

Safety glass

Veiligheidsglas

Bullet resistant glass

Koeél vaste glas

Window putty

Venster stopverf

Putty knives

Stopverf messies